Ispitele progresismului

și I-a zis: „Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos; căci este scris: ‘El va porunci îngerilor Săi să vegheze asupra Ta; și ei Te vor lua pe mîni, ca nu cumva să Te lovești cu piciorul de vreo piatră’ „

Matei 3,4

Războiul vaccinurilor a scos la iveală un lucru grav despre psihologia noastră: incapacitatea de a accepta un risc foarte mic pe termen scurt versus ușurința cu care acceptăm un risc necunoscut pe termen lung. Dincolo de argumentele pro și contra-vaccinare (eu mă vaccineze dar nu-mi trece prin cap să oblig pe altul s-o facă), e aici ceva despre care nu se discută aproape deloc.

Situația e așa: vaccinurile mRNA (Moderna, Pfizer etc) au un risc potențial pe termen lung mare, pentru că e o tehnologie nouă la care NU există nici un fel de înțelegere a impactului asupra mecanismelor biologice celulare pe termen lung. Poate fi zero sau poate fi o epidemie de cancer. Nici un om de știință onest nu vă poate garanta lipsa de risc peste 5 ani. În schimb au efecte secundare și riscuri imediate de complicații aproape de zero.

Vaccinurile clasice (AstraZeneca, Sputnik etc) au un risc potențial pe termen lung neglijabil, pentru că tehnologia a fost testată în miliarde de vaccinări. Dar au efecte pe termen scurt puternice, neplăcute și riscuri ne-neglijabile de complicații majore (în special pentru că mobilizează agresiv sistemul imunitar), dar statistic extrem de mici.

Acum vedem cum milioane de oameni aleg un risc necunoscut pe termen lung (necunoscut înseamnă că poate fi oricât de mare) pentru a nu îndura un risc neglijabil imediat. Nu mai suntem în scenariul în care te vaccinezi cu ce primești, suntem în scenariul în care în România numai, 300.000 de programați și-au anulat vaccinările cu Astra. Ideea de a nu suferi deloc pe termen scurt e mult mai tentantă decât de a suferi orice pe termen lung. Cine știe ce-o să fie mâine?

Campania de dezinformare a avut efect și oamenii nu cunosc realitatea, veți spune. Vă voi răspunde că a avut efect tocmai pentru că ne e frică de cea mai mică suferință și, în fond, nu ne interesează realitatea ci doar confortul personal.

Mi mi se pare că modul ăsta de a crede că există posibilitatea unei lumi cu riscuri nule pentru confortul personal e la baza acestor decizii și e semnul unei regresii infantile incredibile a societăților moderne. Aici vedem cum lucrează în realitate promisiunea fundamentală a gnozei moderne a științei: știința va furniza tot timpul soluții de cost personal zero la toate problemele pe care ai să le întâlnești. Afirmația a fost, este și va fi în veci falsă, dar numărul celor care o cred astăzi ca fiind un adevăr fundamental e covârșitor majoritar față de cei care înțeleg că riscul și costul personal sunt inevitabile fiind parte integrantă a umanității din noi, cum e, de fapt, suferința. Aici e sâmburele ideologic tare al progresismului, în promisiunea unei vieți fără suferință, indiferent de ce ești sau alegi tu să faci. (și în limbaj, progresul a devenit sinonim cu știința, nu? Dacă te opui progresului, te opui științei, nu?)

Ideea de a accepta orice pe termen lung pentru a nu suferi pe termen scurt e uluitor de corozivă moral și duce direct către egolatrie și arbitrariu, adică către dictatură. Nimic nu e mai ușor de condus decât o națiune de copii îngroziți de orice și protejați de Stat. Mai ales dacă pui un moș senil care a dat în mintea copiilor, ca în SUA, în fruntea statului.

Privind cu atenție, vedem limpede natura demonică a noii gnoze care e, în fond, transpunerea exactă, în limbaj modern, a celor 3 încercări ale Dracului de a ispiti pe Iisus în pustie.

„Atunci Isus a fost dus de Duhul în pustie, ca să fie ispitit de diavolul. Acolo a postit patruzeci de zile și patruzeci de nopți; la urmă a flămînzit. Ispititorul s’a apropiat de El, și i-a zis: ’Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pîni’. Drept răspuns, Isus i-a zis:Este scris:’Omul nu trăiește numai cu pîne, ci cu orice cuvînt care iese din gura lui Dumnezeu.’ Atunci diavolul L-a dus în sfînta cetate, L-a pus pe strașina Templului, și I-a zis: ‘Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos; căci este scris:,El va porunci îngerilor Săi să vegheze asupra Ta; și ei Te vor lua pe mîni, ca nu cumva să Te lovești cu piciorul de vreo piatră’. ‘De asemenea este scris, a zis Iisus: ‘Să nu ispitești pe Domnul, Dumnezeul tău’. Diavolul L-a dus apoi pe un munte foarte înalt, I-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor, și I-a zis: ‘Toate aceste lucruri Ți le voi da Ție, dacă Te vei arunca cu fața la pămînt și Te vei închina mie’. ‘Pleacă, Satano, i-a răspuns Isus. Căci este scris: << Domnului, Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-I slujești >> Atunci diavolul L-a lăsat. Și deodată au venit la Isus niște îngeri, și au început să-I slujească.”

Matei 3.4

About Post Author

1 Comment
  1. Adevărat grăit

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>