Cine numără morți, numără cum vrea

Despre morți numai de bine dar nu pe gratis. Utilitatea celor ce nu mai sînt e una din recuperările epocale ale propagandei negre. Nimic nu e tranșant și nimic nu dă statut moral mai înalt decît apelul dramatic și sentimental la amintirea dispăruților. Asta e, deja, un loc comun în materie de trafic emoțional. Însă apariția statisticii variabile și a artileriei informaționale încrucișate a dat acestei arte întunecate o putere reînoită. Presa se dă în vînt după furtunile emo-statistice care fac p...Read More

Fascism sau comunism – același viitor

Glenn Greenwald e exact ce ar trebui să fie – și de obicei nu e – un jurnalist. Convingerile lui Grenwald sînt afișate și desfid lozinca deontologică după care jurnaliștii sînt, printr-un implant magic, minți obiective. Nu, ziariștii nu sînt și nu pot fi obiectivi (excepție: grefierii care relatează date și fapte de la ultima ședință a cutărui Parlament sau Partid – deși, chiar în acest caz, obiectivitatea e o iluzie abil camuflată de pasivitate scriptică). Greenwald – și, în g...Read More

Capul tîmpit, sabia îl mîngîie

Dulce barbarie, progres e numele tău! Dar numai după o lungă îmbrățișare cu prostia.  În sfîrșit, libertatea a pătruns și în lumea întunecată a Occidentului! Căci, așa cum se știe, contemporanii noștri occidentali n-au avut, încă, ocazia minunată de a se îmbăia în cătușele libertății nețărmurite a prostiei. La fel, generațiile Estului care n-au cunoscut comunismul. Nu-i timpul pierdut! Lumina vine din universitățile americane și a pornit la drum cu un surîs eliberator ce nu v...Read More

Un text remarcabil

Adrian Papahagi: ”Gânduri răzlețe despre libertate, toleranță și corupție”. E cea mai clară și puternică descriere a fiziologiei noastre politice. Teza centrală face fotografia demagogiei iacobine care a transformat lupta împotriva corupției într-un fetiș orbitor, un instrument de ascensiune politică și o metodă de control/șantaj oficial:        ” În acțiunea politică, radicalism anticorupție se manifestă mai ales în faza luptei pentru putere. În corupții ani ’30 ai lui Carol II (azi e mai puțin...Read More

Dragi Tovarăși!

Cu ultimul film al lui Andrey Konchalovsky, ne apropiem insuportabil de esența formulei comuniste de viață și de continuitatea ei implacabil-misterioasă. Dragi Tovarăși! (2020) istorisește precis și simplu, povestea masacrului de la Novocerkask (1-2 iunie1962). Un val de scumpiri la alimentele de bază, însoțit de reduceri de salarii, a provocat revolta muncitorilor de pe platforma industrială a orașului. Revolta a dat peste cap activul local de partid...Read More

Democrația – abuz în familie

Dacă vă mai aduceți aminte cumva de promisiunile dezrobirii prin acces instantaneu la cunoaștere și dacă sperați, mai departe, să fiți înoblilați-troieniți de avalanșa pusă în mișcare de corporațiile libertății digitale, veți fi, probabil, dezamăgiți. Conglomeratul Big Tech are alte planuri. Nu polifonia ci refrenul repetitiv-colectiv. Nu dezbaterea onestă ci consimțămîntul automat. Semnele sînt clare și relansează, în forme vechi și ipocrizie turbo, cenzura. Aparatura de nivelat zgomotul lucrea...Read More

Prostia de la capătul lumii

Poate că n-are rost să discutăm despre neo-marxism și ar fi mai potrivit să ne vedem de obiceiurile noastre cuminți. Dacă sîntem într-adevăr o rezervație arhaică, se cheamă că sîntem apărați de tot ce ne-ar putea terfeli obiceiurile. Taifasul, terasa, codrul, parcarea, molul, grătarul, plaiul, șprițul și umorul sînt cu noi și stau de pază, într-alianță solidă cu ”rîul, ramul”. Anarhia și fanatismul mental nu se pot lipi de noi. Oare?

Bundeskalifat Deutschland

Dispariția politicii democratice în Occident nu putea deveni fapt fără participarea Angelei Merkel - plicticoasa întrupare germană a derutei din care Europa își trage ultima certitudine înainte de cădere. Ca șefă a noului cult relativist în care binele eacea formă a răului care conduce la tirania binelui, Cancelarul Merkel a izbutit două capodopere. Mai întîi, și-a desfigurat societatea, deschizînd granițele, în 2014. Cu asta, a fost lichidat demos-ul. A doua mișcare a Cancelarului Merkel a supr...Read More

Load More
//